Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5587 94bc 390
Reposted fromkattrina kattrina viapoppyseed poppyseed
highopes
2391 95a6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapoppyseed poppyseed
highopes
Owijam się w wiersze, jak mumia w tkaniny,
żeby przez wieczność drzemać,
szukam rymu do szumu kaliny- 
i nie ma.

Jednak wieje wiatr śródziemnomorski,
wieją tęsknoty...
A ty lubisz kręcić włosy,
a ty lubisz kolorki
i koty
highopes
Jak wiele trudu, miasto kochane,
trzeba,
żeby zalepić każdą twą ranę
kawałkiem chleba
highopes
A kiedy będę umierać, 
skoro umierać mam, 
ty nie bądź przy tym i nie radź: 
już ja potrafię sam. 

Ja chcę mieć oczy otwarte 
i podniesioną skroń, 
chcę umrzeć ot tak - na wpół żartem, 
a w ręku niech będzie broń. 
highopes
highopes
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viakikkeer kikkeer
highopes
9207 92b3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapoppyseed poppyseed
highopes
Cóż, mężczyzna nie płacze - bo zna swą bezsiłę 
Uczy się milknąć i w ciemność odchodzić 
Przyjaciół nie mieć, z wrogami się godzić 

I tęsknić za łzą jedną co by z bożą łaską 
Popłynęła mu z oczu zamiast ziaren piasku. 
highopes
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi 
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił 
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi 
Że boi się człowiekiem być. I że być musi 
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko 
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego 
I śmiech matki - bo dziecko przeciąga się słodko 

A ono się układa do krzyża swojego 
Reposted byNatalcynka Natalcynka
highopes
6927 6df0 390
Reposted fromsavatage savatage viafreska freska
highopes
Podaj mi rękę. Tylko tyle mamy 
Ciepła co w sobie jak kubek podamy 
Z wrzącą herbatą. Zapal jakieś słowo 
A ja zapalę inne jak lampę naftową 
— Ernest Bryll
Reposted byadwokatdiabla adwokatdiabla
highopes
1096 5ff0 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
4611 857b 390
Reposted fromvanille vanille viafreska freska
highopes
6055 45e6 390
Reposted fromlubje lubje viafreska freska
highopes
Reposted fromRynn Rynn viakikkeer kikkeer
0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viakikkeer kikkeer
highopes
Cale życie zrywam się i padam, 
jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi, 
i chwytają mnie złe listopady 
czarnymi palcami gałęzi.
highopes
"Diable, bierz moją duszę, 
jeśli jej jesteś rad, 
ale przeżyć raz muszę 
moje czterdzieści lat. 

Daj w nowym życiu, diable, 
miłość i śmierć, jak w tem, 
wiatr burzliwy na żagle, 
myśl - poza dobrem i złem. 

Znów będę bił się i kochał, 
bujnie, wspaniale żył. 
Radość, a nie alkohol, 
wlej mi, diable, do żył..." 
4844 b4b8 390
Reposted fromtwice twice viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl