Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Rafał Wojaczek (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakoraline koraline
highopes
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi vianayantara nayantara
3820 7288 390
Reposted fromhyliantitans hyliantitans vianayantara nayantara

November 27 2014

highopes
6392 00a4 390
highopes
7967 c440 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianayantara nayantara
highopes
Błogosławiony ten,
co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa.
— Julian Tuwim
highopes
6106 bb3b 390
Reposted fromohshit ohshit viapoppyseed poppyseed
highopes
9530 5013 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreska freska
highopes
highopes
Reposted fromInnet Innet viafreska freska
highopes
highopes
0384 cdbd 390
Reposted frommisza misza viafreska freska

November 17 2014

highopes
7612 8e29 390

excitation

Reposted fromtayfun tayfun viakikkeer kikkeer
highopes
5318 b127 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viainstead instead

August 10 2014

highopes

Tenkawa Mountain, Nara - Japan

August 08 2014

highopes
Nie poddaję się rzeczywistości. Żyję obok.
— Świetlicki w "Przeglądzie"
Reposted fromzapominanie zapominanie viakoraline koraline

June 24 2014

4920 be77 390

thedaddynacho:

stunningpicture:

You’ve got a friend in me.

This is so lovely

highopes
Niedługo kupię sobie dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromxalchemic xalchemic vianayantara nayantara
highopes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl