Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
highopes
Podaj mi rękę. Tylko tyle mamy 
Ciepła co w sobie jak kubek podamy 
Z wrzącą herbatą. Zapal jakieś słowo 
A ja zapalę inne jak lampę naftową 
— Ernest Bryll
Reposted byadwokatdiabla adwokatdiabla
highopes
1096 5ff0 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
4611 857b 390
Reposted fromvanille vanille viafreska freska
highopes
6055 45e6 390
Reposted fromlubje lubje viafreska freska
highopes
Reposted fromRynn Rynn viakikkeer kikkeer
0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viakikkeer kikkeer
highopes
Cale życie zrywam się i padam, 
jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi, 
i chwytają mnie złe listopady 
czarnymi palcami gałęzi.
highopes
"Diable, bierz moją duszę, 
jeśli jej jesteś rad, 
ale przeżyć raz muszę 
moje czterdzieści lat. 

Daj w nowym życiu, diable, 
miłość i śmierć, jak w tem, 
wiatr burzliwy na żagle, 
myśl - poza dobrem i złem. 

Znów będę bił się i kochał, 
bujnie, wspaniale żył. 
Radość, a nie alkohol, 
wlej mi, diable, do żył..." 
4844 b4b8 390
Reposted fromtwice twice viakikkeer kikkeer
highopes
ja nie chcę wiele, 
ale nie mniej niż wszystko: 
Ciebie i zieleń 
i żeby listkom 
akacji było wietrznie, 
i żeby sercu - bezpiecznie, 
i żeby kot się bawił firanką 
jak umie 
highopes
Więc gdy umrę, dobrze mnie otul, 
ziemio czarna, znajoma, dobra, 
szeregami żałobnych topól 
niechaj idzie za mną krajobraz.
— Broniewski
Reposted byNatalcynka Natalcynka
highopes
Odmień, odmień nam słowa na wargach, 
naucz śpiewać płomienniej i prościej, 
niech nas miłość ogromna potarga. 
Więcej bólu i więcej radości! 

Trzeba pieśnią bić aż do śmierci, 
trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. 
Jest gdzieś życie piękniejsze od nędzy. 
I jest miłość. I ona zwycięży. 

Wtenczas daj nam, poezjo, najprostsze 
ze słów prostych i z cichych- najcichsze, 
a umarłych w wieczności rozpostrzyj 
jak chorągwie podarte na wichrze. 
highopes
Po pępek panu nogi pokażę! -
Krzyknęła widząc, że o innej marzę.
Lecz ja nie lubię łatwych miłostek,
Wolałem nogę tamtej do kostek.
highopes
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vianayantara nayantara
2863 164d 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viakikkeer kikkeer
1775 4928 390

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

highopes
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viakikkeer kikkeer
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viakikkeer kikkeer
highopes
highopes
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl