Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
highopes
3693 29e9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
highopes
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
highopes
5023 1dce 390
Reposted fromapotheosis apotheosis viafreska freska
highopes
3869 f790 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
highopes
7856 7831 390
Reposted fromverronique verronique viafreska freska
2991 fa51 390
Reposted fromcroiea croiea viafreska freska
highopes
Śpij bajki śnij
Kolorowe piękne dobre bajki
W nich na łące ty
Wokół ciebie niezapominajki

Śpij bajki śnij
A w tych bajkach jasny dom z ogrodem
W nim owoców raj
A wokoło małe domki z miodem
Można zbierać wielkie kosze malin
Nie ma dymu fabryk miasta spalin

Śpij bajki śnij
Aż nadejdzie wreszcie dzień wspaniały
Gdy obudzisz się
Nagle ujrzysz świat tych bajek cały
Wreszcie spełni się twój sen radosny
Pełen słońca i oddechów wiosny
highopes
Ty, który śmieszne kawki 
nauczyłeś latać 
Ty, który jesteś z tego 
i nie z tego świata 

Uchowaj dzisiaj od nienawiści 
Moje serce, moje oczy, moje myśli 

Ty, który stworzyłeś 
jaśminu gałązkę 
Ty, który orzech włoski 
zawiązujesz w piąstkę 

Nachyl dziś - proszę - w stronę miłości
Moje serce, moje myśli, moje oczy
highopes
highopes
podziel się ze mną 
mojej samotności chlebem powszednim 
obecnością zapełń 
nieobecne ściany 
pozłoć 
nie istniejące okno 
bądź mi drzwiami 
nade wszystko drzwiami 
które można otworzyć 
na oścież

highopes

I jedna mi już tylko wiara pozostała:
Że konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym —
I jedno mi już tylko zostało pragnienie

Nirwany, w której istność pogrąża się cała
W bezwładności, w omdleniu sennym, tajemniczym
I, nie czując, przechodzi z wolna w nieistnienie.

10
highopes
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadwokatdiabla adwokatdiabla
5587 94bc 390
Reposted fromkattrina kattrina viapoppyseed poppyseed
highopes
2391 95a6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapoppyseed poppyseed
highopes
Owijam się w wiersze, jak mumia w tkaniny,
żeby przez wieczność drzemać,
szukam rymu do szumu kaliny- 
i nie ma.

Jednak wieje wiatr śródziemnomorski,
wieją tęsknoty...
A ty lubisz kręcić włosy,
a ty lubisz kolorki
i koty
highopes
Jak wiele trudu, miasto kochane,
trzeba,
żeby zalepić każdą twą ranę
kawałkiem chleba
highopes
A kiedy będę umierać, 
skoro umierać mam, 
ty nie bądź przy tym i nie radź: 
już ja potrafię sam. 

Ja chcę mieć oczy otwarte 
i podniesioną skroń, 
chcę umrzeć ot tak - na wpół żartem, 
a w ręku niech będzie broń. 
highopes
highopes
3737 f991 390
Reposted fromnever-mind never-mind viakikkeer kikkeer
highopes
9207 92b3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl